Ревијално математичко такмичење за ученике основних школа

Информација о ревијалном такмичењу ученика основних школа из математике

Ученици врше самооцењивање, попуњену табелу и решења не шаљу нигде и никоме, већ анализирају са својим друговима, наставницима, родитељима ...

Задаци Решења Одговори
1. разред
2. разред
3. разред
4. разред
5. разред
6. разред
7. разред
8. разред
Табела за одговоре